Halal

Halal is een islamitische term waarmee wordt aangegeven wat voor moslims toegestaan is.

Moslims mogen alleen voedsel eten dat halal is

Halalvlees dient uitgebloed vlees te zijn van een beperkt aantal toegestane dieren, die volgens de islamitische voorschriften ritueel met de hand geslacht te worden. Vlees van carnivoren, varkens en van dieren die spontaan gestorven zijn  zijn niet toegestaan om op te eten.

 

 

 

 

 

 

Binnen de islam gelden verschillende voorschriften voor het slachten van dieren voor consumptie. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan is het vlees rein (halal) voor consumptie. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 

  • de slachter moet een moslim zijn die bekwaam is in het slachten;
  • de slachtplaats moet rein zijn;
  • de slachter moet zorg dragen voor het comfort van het dier; het slachtmes mag bijvoorbeeld niet zichtbaar zijn voor het dier of in de nabijheid van het dier geslepen worden; het slachten mag niet door andere dieren gezien worden;
  • het dier wordt met de kop in de richting van Mekka geplaatst;
  • voordat een dier geslacht wordt, spreekt de slachter de woorden Bismillah, Allahoe Akbar (in naam van God, God is de grootste) uit, waarmee hij zijn dankbaarheid en respect uit voor God die, volgens de islam, in het voedsel voorziet;
  • zonder of met verdoving worden in één beweging de halsslagader en de luchtpijp doorgesneden.

 

Wij werken uiteraard alleen met slachterijen die halal (ritueel) slachten. Van elke slachterij hebben wij de halal certificaten in ons bezit.

 

Share Button